top of page

Technokids Computer Course, 8 sessions

This course can no longer be booked.

Technokids Computer Course is designed for children 6-12 years old.

  • Ended
  • 150 dollarë amerikan
  • Online meet and at Business location

Service Description

Technokids Computer Course is designed to train children from 6-12 years old in several computer programs like Word, Paint, Powerpoint, Excel, Internet Explorer, coding(Scratch), educational games ect. Students will practically apply the skills they will learn, analyze information, collaborate, solve problems, and take decisions. The benefits of using Technokids are enormous! The teaching I offer is rigorous, disciplined and it is ensured educational safety! TechnoKids dhe të mësuarit e Shekullit 21! Mësimi i Aftësive të Teknologjisë së Kompjuterit të së Nesërmes SOT! Nxënësit do të punojnë në projekte teknologjie me aktivitete kompjuteri për fëmijët e moshave nga 6-8 vjec dhe nga 8-12 vjec. Nxënësit do të ndahen në dy grupe. Ata do të aftësohen në programe të ndryshme kompjuterike si Word, Paint, Powerpoint, Excel, Internet Explorer, kodim, lojëra edukative, etj. aq të nevojshme për teknologjinë e së nesërmes. Mësimet e kompjuterit do t’i bëjnë fëmijët të zbatojnë njohuritë e përvetësuara, të analizojnë informacion, të bashkëpunojnë, të zgjidhin probleme dhe të marrin vendime. Përfitimet e përdorimit të programit Technokids janë të panumurta! Ofrohet seriozitet në mësimdhënie dhe siguri edukative! JU MIREPRESIM në Qendrën tonë në Bllok, tek LSI, Qendra Adapt, prane AKZ Creative Studio, Tiranë. Kohëzgjatja: 6 seanca 90 minutëshe, 2 herë në javë, të martë dhe të enjte ne orarin 15.00-16.30. Çmimi 60 mijë lekë të vjetra. Instruktorja e kursit të TECHNOKIDS është Orkida Muça, instruktore e Qendrës Lincoln, e specializuar në teknologjinë e kompjuterit, në Boise, Idaho, USA. Të interesuarit të kontaktojnë: Cel. 0692240603, Email: orkida.muca@gmail.com


Contact Details

+355692240603

orkida.muca@gmail.com

Builders of the Dream STEAM Foundation, Ap. 34, Tirana, Albania


bottom of page