top of page

Publications-Publikimet

 1. Advanced Excel 2016 Book

 2. Microsoft Office 2007 Book

See below the book to view  publications:

Shih poshtë librit për të parë publikimin:

  • "Aftësitë në paketën Microsoft Office", fq 492, format e-book për 5$ për ta blerë dhe shkarkuar online:

Office Skills Book prepared by Orkida Muça" in Albanian language, 492 pg, 5$ for e-book format or 12$ hardcover.

Libri i Aftësive në Microsoft Office

  • "Excel i Avancuar", fq 154, format e-book për 7$ për ta blerë dhe shkarkuar online ose 12$ harcover.

Kapaku Office 2019_page-0001 (1).jpg
Ekstrakt_nga_libri_Microsoft_Office_perg
AdVANCED EXCEL 2016.png

 

Shih më poshtë një ekstrakt të librit!

View an extract of the book below

Inside the Book, Brenda Librit

Shih më poshtë një ekstrakt të librit!

View an extract of the book below

bottom of page