top of page

Ms Excel 2019 i Avancuar, 13 seanca.


  • 2 hr
  • Online Meet or at Business Location

Service Description

Ne Excelin e Avancuar do te mesojme nje sere funksionesh te rendesishme me shembuj perkates qe jane pjese e punes se perditshme te nje analisti si psh funksionet llogjike If, And, Or dhe COUNT, COUNTIF, CountA; funksionet llogjike te llogaritjes se shumës të vlerave të fletës së punës që përmbush kritere të caktuara me ane te funksioneve Sumif, Sumifs, funksionet llogjike te llogaritjes se mesatares që përmbush kritere të caktuar me ane te funksioneve AVERAGE IF, AVERAGE IFS etj. Kerkimi i informacionit ne nje flete pune me ane te funksioneve te lookup si Vlookup dhe Hlookup, gabimet dhe auditimi i formulave etj. Krijimi i një formule me referenca relative dhe ndryshimi i një formule që të përmbajë referencë absolute. Do te punohet me vlefshmerine e te dhenave, per te kufizuar permbajtjen e qelizave, përcaktimi i seteve të vlefshme të vlerave për rangje qelizash. Mesazhi Error dhe shpjegimi i tij me shembuj. Puna me tabelat pivot, filtrimi i tyre, paraqitja grafike, dhe krijimi i nje raporti. Ne fund pjesemarresit do te mesojne te krijojne dhe perdorin macrot.


Contact Details

+355692240603

orkida.muca@gmail.com

Builders of the Dream STEAM Foundation, Ap. 34, Tirana, Albania


bottom of page