top of page

Thank you for purchasing one of my educational technology resources !

~Orkida 

How to select high-quality sources, different methods of searching the right information (!) on the internetin e-portfolio format, 1 €.

Si të zgjedhim burime të cilësisë së lartë, metoda të ndryshme kërkimi të informacionit të duhur (!) në internet të përgatitur nga Orkida Muça, në formatin portfol elektronik, 1 € :

16_Google_Advanced_Search_Tips_by_Orkida
bottom of page